Yangın Tesisatı & Motopomp Muayeneleri

 

Yangından Korunma Sistemlerinin kültürünün temelde bakım,işletme,muayene,doğru dokümantasyona dayandığını söyleyebiliriz.Bu çatının kilit noktasında yer alan muayeneler genel olarak sistemin mevcut durumunun kondisyonelliği ve yeterliliğini ortaya koymaktadır.Sistemin serbest cisim diyagramı sırasıyla aşağıdaki şekilde ortaya konuabilir ,

 

-Su deposu

-Pompalar

-Kollektör Grubu

-Zonelar

-Yangın Dolapları

-Yağmurlama Sistemi

-Hidrantlar

-Algılama ve Alarm Sistemleri

 

Yangından Korunma Sistemleri periyodik kontrolleri yasal olarak yılda bir kez yapılmalıdır.