Baca Uygunluk Kontrolleri

Mevcut ve yeni tesis edilecek gaz yakan cihazların ( Kazanlar,endüstriyel ekmek fırınları,yiyecek içecek işletmeleri vb ) bacalarının projelerinin,montaj uygunluklarının, sızdırmazlık testlerinin gerçekleştirildiği ölçüm ve kontrollerdir.Baca uygunluk kontrolleri 3 ana başlıkta incelenmektedir.

 Bağlı olduğunuz ilin gaz dağım şirketleri tarafından , gaz yakan cihazın ilk tesis edilmesinde veya var olan cihazın yenilenmesi durumunda istenen kontrollerdir.

Mevcut bacanızın bulunduğu yapıdaki yangın riskini değerlendirebilmeniz için bacalarınızın düzenli olarak periyodik kontrollerini yaptırabilirsiniz.

-Proje ve Uygunluk Muayenesi

-Periyodik Kontrol

-Sızdırmazlık Testi

Sınıf Deney Basıncı (Pa) Sızdırma Oranı
(m² Yüzeydeki Sızdırma Oranı)
Deney Basıncı(Pa)
N1 40 2,0 I/s.m² 7,2 m³/h Negatif Basınçlı Baca Sistemi
N2 20 3,0 I/s.m² 10,8 m³/h Negatif Basınçlı Baca Sistemi
P1 200 0,006 I/s.m² 0,36 I/dk Pozitif Basınçlı Baca Sistemi
P2 200 0,120 I/s.m² 7,2 I/dk Pozitif basınçlı Baca Sistemi
H1 5000 0,006 I/s.m² 0,36 I/dk Yüksek Basınçlı Baca Sistemi
H2 5000 0,12 I/s.m² 7,2 I/dk Yüksek Basınçlı Baca Sistemi