Basınçlı Kaplar

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ( Yakma amacı dışında kullanılan 0,5 Bar’dan yukarı ve 30 Bar’dan aşağı basınç değerine sahip hava ve azot barındıran kaynaklı tanklar ) ,İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yer alan basınçlı kapların istisnalar hariç  yasal olarak yılda bir kez kontrol ettirilmesi zorunludur.

1 - Kalorifer Kazanı

2 - Kızgın Su Kazanı

3 - Kızgın Yağ Kazanı

4 - Buhar Kazanı

  

5 - Ütü Kazanları

6 - Hava Tankı

7 - Pişirme Kazanları

8 - Boya Kazanları

9 - Hidrofor Tankları

10 - Genleşme Tankı

11 - Boyler

12 - Oktoklav

13 - Sanayi Gazı Depolama Tankları

Yukarıdaki bütün basınçlı kapların kontrollerinin yapılması yasal olarak zorunludur.Basınçlı kapların muayene periyotlar detaylı olarak aşağıdaki  tabloda de yer almaktadır.İşletmelerde sıklıkla kullanılan kazanlar,hava tankları,hidroforlar,genleşme tankları,otoklavlar vb. ekipmanlar için muayene periyotları yılda bir(1) olarak gerçekleştirilir.LPG tankları muayene süreleri ise 10 yılda birdir

EKİPMAN ADI

KONTROL PERİYODU (Azami Süre)  (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

Buhar kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kalorifer kazanları

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Taşınabilir gaz tüpleri

(Dikişli, dikişsiz)

Standartlarda süre belirtilmemişse 3Yıl

TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Taşınabilir asetilen tüpleri

TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde

TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manifoldlu asetilen tüp demetleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manifoldlu tüp demetleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1)

10 Yıl

TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1)

10 Yıl

TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kullanımdaki LPG tüpleri

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Basınçlı hava tankları(2), (3)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kriyojenik tanklar

TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.

TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Tehlikeli sıvıların(4) bulunduğu tank ve depolar

10 Yıl(5)

API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.(4) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

(5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

(*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.