Tarafsızlık Beyanımız

Boğaziçi Muayene Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak;

Muayene hizmetlerimizi TÜRKAK muayene kuruluşu olarak ve sonrasında bu şartlarda özel ve/veya kamu sektörlerine yönelik hizmet vermek üzere;

TS EN ISO/IEC 17020:2012 standartı ve ilgili diğer ulusal/uluslararası standartlar, yasal şartlar ve rehber dokümanların şartları çerçevesinde kendisine muayene faaliyetleri ile ilgili başvuran tüm kuruluşlara eşit, tarafsız ve güven verecek şekilde ve gizlilik prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmek,

Boğaziçi Muayene çalışanları üzerinde muayene prosedürlerini, faaliyetlerini gerçekleştirme ve raporlandırma süreçlerinde hiçbir ticari ve mali baskıda bulunmayacağımıza, bağımsızlık , tarafsızlık , dürüstlük ve gizlilik ilkelerine zarar verecek tüm olumsuzlukları engellemek için elimizden gelen çabayı göstereceğimize , tüm müşteri bilgi ve belgelerini gizli tutacağımıza en temel değerimiz olarak benimsiyeceğimzi temin ederiz.

Boğaziçi Muayene ‘de kontrolü yapan, yada raporları onaylayan sorumlu personelin verdikleri kararlarla, aldıkları ücret arasında hiçbir ilişki yoktur. Yürüttüğü tüm faaliyetleri yasa, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuat ile standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde; arkadaş, meslektaş ve tanıdık ayrımı yapmaksızın gerçekleştirip, tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa zamanda raporlandırmayı taahhüt ve beyan etmektedirler.

Üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortamızla müşterilerimizin haklarımızı korumaktayız.

Boğaziçi Muayene İlave olarak da TÜRKAK ve ilgili uluslar arası kaynakların yayınları’ na uygun bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS ) kuracağımızı, uygulayacağımızı, geliştireceğimizi, sürekli iyileştireceğimizi beyan ederiz.

Muayene hizmetlerini gerçekleştirirken konuya taraf olan kesimlerden tümü ile bağımsız şekilde hareket eder.

Boğaziçi Muayene firma olarak ve bütün personeli, yaptıkları muayene faaliyetleri kapsamındaki ilgili ürün ve hizmetlerin tasarımcısı, üreticisi, alıcısı, satıcısı, tedarikçisi, montajcısı vb. gibi herhangi bir ilgisi yoktur.

Boğaziçi Muayene bünyesinde çalışan bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik ve tarafsızlık sözleşmeleri ile garanti altına alınmıştır. Personel ücretleri muayene hizmetlerinden alınan ücretlerden ve muayene sayısından bağımsızdır.

Boğaziçi Muayene ve personeli muayene edilen malzemelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı nede bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmayacaktır.

Boğaziçi Muayene faaliyetlerini yürütecek yeterlilikte organizasyon yapısını oluşturmuş, kalite sistemini kurmuş, uygulamakta ve uygunluğunu sürdürmektedir.