Elektiriksel Ölçümler

Elektriksel Ölçümler

-Topraklama Ölçümü : Çalışanların cihazlar üzerinden oluşabilecek elektrik kaçaklarından dolayı yaralanmamaları,hayatlarını kaybetmemeleri için  tesis edilen güvenlik hattıdır.Topraklama hattının sürekliliği,direnç değeri,etkinliği vb hususları ölçülüp değerlendirilir.ÇSGB ana ve tali panoların ,tüm makine ve techizatların topraklama ölçümlerinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.Bununla birlikte son yıllarda gerçekleştirdiği denetimlerde gövde topraklamalarının üzerinde de hassasiyetle durmaktadır.

-Elektrik İç Tesisat Kontrolü

Ölçümlerde var olan panoların ve  bağlı olduğu kabloların ;

Kablo kesiti ve yük dağılımı, kaçak akım rölelerinin fonksiyonelleği,gerilim düşümleri ölçülüp hesaplanır.Termal kamera ile aşırı ısınmalar tespit edilir ve görsel kontroller gerçekleştirilir.

 

-Paratoner Ölçümleri

Oluşabilecek yıldırım düşme riskine karşı tesis edilen paratonerlerin işlevselliği ölçümlerek kontrol edilir.Çok ulaşılamayan noktalardaki paratoner kontrollerini firmamız drone yardımıyla gerçekleştirmektedir.

-Katotik Koruma

Gömülü tankların ve boru hatlarının mevcut ortamdaki korozyon etkilerinden korumak için tesis edilen irtibattır.Gerçekleştirdiğimiz ölçümlerde mevcut düzeneğin işlevselliği ortaya konulmaktadır.

-Harmonik Analiz

Elektrik dağıtım şirketinden işletmelere ve  binalara ilettiği enerjinin ön görülmeyecek şekilde dangalanması sonucu oluşan maddi kayıpların önüne geçebilmek için yapılan ölçümlerdir.